לירון "טילטיל" אורפלי

** מדובר על דייר זמני בעונה,

נכנס כחלק ממשימה ביום ה-43
וסיים את תפקידו במשימה ביום ה-48 **