עמרי בן נתן

** מדובר על דייר זמני בעונה,

נכנס כחלק ממשימה ביום ה-43
וסיים את תפקידו במשימה ביום ה-49 **